Tuyên công nhân sản xuất dây dẫn điện

Trần Hùng

gần thiên đường bảo sơn

Nhấn để xem email

  • Mã số việc làm: 098617
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 27/11/2021
  • Địa điểm làm việc gần thiên đường bảo sơn

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.