Tuyển Phục vụ -tạp vụ nhà hàng

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TÀI SẢN PREMIER VIỆT NAM

Tầng 2, 110 Cao Thắng, Phường 4, Quận 3, TPHCM

Nhấn để xem email

  • Mã số việc làm: 098616
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 27/11/2021
  • Địa điểm làm việc Tầng 2, 110 Cao Thắng, Phường 4, Quận 3, TPHCM

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.