Tuyển Nhân viên kinh doanh dự án

  • Mã số việc làm: 098610
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 27/11/2021
  • Địa điểm làm việc Tầng 3, Toà nhà VINAHUD, Đường Trung Yên 9, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.