Tuyển Nhân viên quản trị website

Tập đoàn Đại Việt

Tòa nhà Đại Việt, Phú Lãm, Thanh Lãm, Hà Đông, Hà Nội

Nhấn để xem email

  • Mã số việc làm: 098607
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 27/11/2021
  • Địa điểm làm việc Tòa nhà Đại Việt, Phú Lãm, Thanh Lãm, Hà Đông, Hà Nội

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.