Tuyển Công nhân lao động phổ thông lương từ 7tr -9tr

  • Mã số việc làm: 098597
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 27/11/2021
  • Địa điểm làm việc Xã Thanh Tân, Kiến Xương, Thái Bình

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.