Tuyển Thợ sửa chữa ôtô tải tại hà nội

  • Mã số việc làm: 098593
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 27/11/2021
  • Địa điểm làm việc Bãi xe Thành Mỹ, thôn Phương Nhị, xã Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội.

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.