Tuyển Công nhân làm gạch bông

  • Mã số việc làm: 098568
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 27/11/2021
  • Địa điểm làm việc Nhà máy Gạch bông Đồng Tâm – đường Nguyễn Hữu Trí, thị trấn Tân Túc, huyện Bình chánh, TP.HCM (gần chợ Đệm)

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.