Tuyển Nhân viên kế toán nội bộ hoặc kế toán tổng hợp (hà nội)

  • Mã số việc làm: 095996
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 13/11/2021
  • Địa điểm làm việc 78 Trần Quý Cáp, Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội
Ứng tuyển nhanh
Mô tả vị trí việc
Phối hợp các thành viên phòng kế toán thực hiện các công việc bao gồm:

- Kiểm tra, thiết lập các chứng từ kế toán.

- Kiểm tra đối chiếu số liệu, các định khoản nghiệp vụ.

- Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp

- Theo dõi, quản lý, đối chiếu, đôn đốc công nợ.

- Thực hiện các công việc liên quan đến sổ sách, hạch toán các chứng từ kế toán.

- Các công tác kiểm tra, kiểm soát, kiểm k ê…

- Cập nhật thông tin vào sổ sách kế toán.

- Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu.

- Sắp xếp, lưu giữ sổ sách, chứng từ, hóa đơn để phối hợp làm báo cáo thuế.

- Xử lý công việc phát sinh theo sự phân công của cấp trên.

- Chi tiết trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn ….
Yêu cầu từ In Xuân An
Vị trí Tuyển Nhân viên kế toán nội bộ hoặc kế toán tổng hợp (hà nội) ưu tiên tuyển dụng những ứng viên sau:
- Bằng cấp: Bằng cấp tương đương
- Kinh nghiệm: Trao đổi khi phỏng vấn
Bạn có thể gửi đơn ứng tuyển việc làm Tuyển Nhân viên kế toán nội bộ hoặc kế toán tổng hợp (hà nội) trực tiếp đến In Xuân An qua email ở trên.

LƯU Ý
JobsBEAM không phải là công ty môi giới việc làm. Việc nộp đơn ứng tuyển vào tin tuyển dụng và nhận việc là hoàn toàn miễn phí. JobsBEAM hoàn toàn không thu bất kỳ chi phí nào cho việc ứng tuyển việc làm.

Người tìm việc phải thận trọng trong trường hợp nhà tuyển dụng yêu cầu chuyển 1 khoản tiền hoặc thu phí người tìm việc trước khi nộp hồ sơ. JobsBEAM không chịu trách nhiệm về những thiệt hại hay rủi ro thành viên có thể gánh chịu khi chưa tìm hiểu các điều kiện liên quan đến công việc đăng tải. Chi tiết tham khảo thêm tại đây.

Nếu có nghi vấn và phát giác? Vui lòng ấn vào đây để thông báo admin.

Bạn đang xem vị trí Nhân viên kế toán nội bộ hoặc kế toán tổng hợp (hà nội) - Mã số công việc: 095996 - Đăng ký vào 14/10/2021 tại
https://www.jobsbeam.com/toan-thoi-gian/133201608150095996/nhan-vien-ke-toan-noi-bo-hoac-ke-toan-tong-hop-ha-noi.html

Việc làm toàn thời gian:

Marketing & Tiếp thị