Tuyển Nv hc nhân sự /hc quản lý (làm việc ởnước ngoài)

  • Mã số việc làm: 092928
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 27/10/2021
  • Địa điểm làm việc 1Bis Phạm Ngọc Thạch, P. Bến Nghé, Q.1, TP.HCM

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.