Tuyển Pv online -nhân viên thời khóa biểu (biết tiếng anh)

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ GIÁO DỤC VÀ ĐẦU TƯ E M G

Toà Nhà Itaxa, 19 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP.HCM

Nhấn để xem email

  • Mã số việc làm: 092208
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 24/10/2021
  • Địa điểm làm việc Toà Nhà Itaxa, 19 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP.HCM

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.