Tuyển Nhân viên kinh doanh

Công Ty TNHH Y Tế Nt Smiley

28-30-32 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Nhấn để xem email

  • Mã số việc làm: 092203
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 24/10/2021
  • Địa điểm làm việc 28-30-32 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.