Tuyển Nhân viên kho

Công Ty TNHH Trim Solutions Group

1/72 Đặng Thùy Trâm, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP. HCM

Nhấn để xem email

  • Mã số việc làm: 092201
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 24/10/2021
  • Địa điểm làm việc 1/72 Đặng Thùy Trâm, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP. HCM

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.