Tuyển [sevendays] nhân viên kinh doanh tỉnh

Công ty Cổ phần Sevendays

Bắc Ninh, Hải Phòng, Bắc Giang, Hà Nam, Nam Định, Nghệ An, Ninh Bình, Phú Thọ, Quảng Ninh, Thái Bình, Thái Nguyên, Thanh Hoá, Vĩnh Phúc

Nhấn để xem email

  • Mã số việc làm: 092168
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 23/10/2021
  • Địa điểm làm việc Địa bàn tỉnh

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.