Tuyển 10 thợ điện nước và 10 thợ phụ

  • Mã số việc làm: 092143
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 23/10/2021
  • Địa điểm làm việc 106 Mạc Thị Bưởi, P. Thành Công, TP.BMT

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.