Tuyển Công nhân sản xuất

  • Mã số việc làm: 091688
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 20/10/2021
  • Địa điểm làm việc Cụm Công Nghiệp Biên Hòa, Ngọc Sơn, Kim Bảng, Hà Nam

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.