Tuyển Bảo vệ kiêm phụ kho vận chuyển hàng hoá

  • Mã số việc làm: 091673
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 20/10/2021
  • Địa điểm làm việc 344A Lê Hồng Phòng, P1, Q10, HCM

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.