Tuyển 1000 nhân viên nữ 18-35 tuổi sản xuất theo dây chuyền

  • Mã số việc làm: 090937
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 16/10/2021
  • Địa điểm làm việc Lô F, KCN Bình Minh, Thị xã Bình Minh, Tỉnh Vĩnh Long

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.