Tuyển Chuyên viên kinh doanh

  • Mã số việc làm: 090929
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 16/10/2021
  • Địa điểm làm việc Tầng 19 toà Capital Place, 29 Liễu Giai, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.