Tuyển Nhân viên kcs –kiểm tra chất lượng sản phẩm

  • Mã số việc làm: 090918
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 16/10/2021
  • Địa điểm làm việc 1902/1/6 quốc lộ 1a phường Tân Thới Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.