Tuyển Nhân viên sale bán hàng khóa điện tử tại thủ đức

  • Mã số việc làm: 090915
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 16/10/2021
  • Địa điểm làm việc 38 Đường Cây Keo, Phường Tam Phú, Quận Thủ Đức, TPHCM

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.