Tuyển Nhân viên kinh doanh

Công ty Chubb Life Vietnam

Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng

Nhấn để xem email

  • Mã số việc làm: 090914
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 16/10/2021
  • Địa điểm làm việc Văn phòng tầng S, tòa Artemis, số 3 Lê Trọng Tấn, Hà Nội

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.