Tuyển Trưởng bộ phận tài chính /section lead -finance

  • Mã số việc làm: 090913
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 16/10/2021
  • Địa điểm làm việc 29 Nguyễn Khắc Nhu, P. Cô Giang, Q1, TP.HCM

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.