Tuyển Lao động phổ thông kiêm đóng gói

Công ty TNHH Bio Sun

7/4 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Xuân, Quận 12, TP.HCM

Nhấn để xem email

  • Mã số việc làm: 087550
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 27/09/2021
  • Địa điểm làm việc TP. Hồ Chí Minh

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.