Tuyển Nữ bán hàng cửa hàng yakult hoàng văn thụ

  • Mã số việc làm: 085988
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 18/09/2021
  • Địa điểm làm việc 211/215D Hoàng Văn Thụ, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.