[tuyen dung ]ứng viên livestream

ĐẠI LY BIGO LIVE -chi nhanh phuc Thọ

Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Đà Nẵng, Hải Phòng

Nhấn để xem email

  • Mã số việc làm: 085986
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 18/09/2021
  • Địa điểm làm việc Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Đà Nẵng, Hải Phòng

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.