Tuyển rập thiết kế áo cưới cao cấp làm việc tại q. 10

  • Mã số việc làm: 085968
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 18/09/2021
  • Địa điểm làm việc 730 Điện Biên Phủ, P. 10, Quận 10

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.