Tuyển [toàn quốc] nhân viên kinh doanh

CÔNG TY TNHH INNO PAINTS

Hưng Yên, Hải Dương, Hà Tĩnh, Lào Cai, Nghệ An, Phú Thọ, Quảng Bình, Quảng Trị, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc

Nhấn để xem email

  • Mã số việc làm: 082142
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 28/08/2021
  • Địa điểm làm việc Hưng Yên, Hải Dương, Hà Tĩnh, Lào Cai, Nghệ An, Phú Thọ, Quảng Bình, Quảng Trị, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.