Tuyển Kế toán sản xuất

  • Mã số việc làm: 079571
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 14/08/2021
  • Địa điểm làm việc Số 26C An Trì, Phường HÙng Vương, Q Hồng Bàng, HP
Ứng tuyển nhanhMô tả vị trí việc
Theo dõi, phản ánh, hạch toán đầy đủ, chính xác, kịp thời tất cả những yếu tố nguyên liệu, vật tư, hàng hóa, thành phẩm tại Nhà máy (tồn kho, xuất, nhập trong kỳ). Mua hàng: theo dõi các vấn đề hàng hoá, nguyên vật liệu mua về, công nợ với nhà cung cấp…. Tính giá thành sản xuất và giá vốn hàng bán trên cơ sở có định mức nguyên liệu, vật tư, nhân công, khấu hao tài sản … Mở sổ theo dõi TSCĐ và khấu hao TSCĐ. Mở sổ theo dõi CCDC. Theo dõi tình hình sử dụng vật tư, hàng hóa theo định mức. Tìm ra những bất hợp lý, lãng phí trong quá trình sử dụng để có phương án sử dụng quản lý hợp lý Hướng dãn bộ phận kho sắp đặt, bảo quản, phân loại hàng hóa, thành phẩm, BTP, nguyên vật liệu..... hợp lý để dễ lấy, dễ tìm, dễ kiểm tra… Kiểm soát công tác nhập, xuất nguyên vật liệu hàng hóa. Xây dựng quy trình quản lý Kho, đào tạo nhân viên kho theo quy trình. Thường xuyên giám sát, kiểm tra (đột xuất và định kỳ) thủ kho trong việc bảo quản, cấp phát vật tư, thành phẩm. Từ việc kiểm tra kế toán có thể lập biên bản đánh giá đạt – không đạt đây là một trong những căn cứ để đánh giá nhân viên. Kiểm kê định kỳ hoặc đột xuất tồn kho thực tế của vật tư và thành phẩm so với các số liệu theo sổ sách và có phương án điều chỉnh nếu không khớp. Kết hợp cùng với các phòng ban khác thực hiện các công việc liên quan
Yêu cầu từ Công ty TNHH Tráng sức Calista
Vị trí Tuyển Kế toán sản xuất ưu tiên tuyển dụng những ứng viên sau:
- Bằng cấp: Bằng cấp tương đương
- Kinh nghiệm: Trao đổi khi phỏng vấn
Bạn có thể gửi đơn ứng tuyển việc làm Tuyển Kế toán sản xuất trực tiếp đến Công ty TNHH Tráng sức Calista qua email ở trên.

LƯU Ý
JobsBEAM không phải là công ty môi giới việc làm. Việc nộp đơn ứng tuyển vào tin tuyển dụng và nhận việc là hoàn toàn miễn phí. JobsBEAM hoàn toàn không thu bất kỳ chi phí nào cho việc ứng tuyển việc làm.

Người tìm việc phải thận trọng trong trường hợp nhà tuyển dụng yêu cầu chuyển 1 khoản tiền hoặc thu phí người tìm việc trước khi nộp hồ sơ. JobsBEAM không chịu trách nhiệm về những thiệt hại hay rủi ro thành viên có thể gánh chịu khi chưa tìm hiểu các điều kiện liên quan đến công việc đăng tải. Chi tiết tham khảo thêm tại đây.

Nếu có nghi vấn và phát giác? Vui lòng ấn vào đây để thông báo admin.

Bạn đang xem vị trí Kế toán sản xuất - Mã số công việc: 079571 - Đăng ký vào 15/07/2021 tại
https://www.jobsbeam.com/toan-thoi-gian/133201608150079571/ke-toan-san-xuat.html

Việc làm toàn thời gian:

Marketing & Tiếp thị