Tuyển Thực tập sinh mở thẻ khách hàng ưu đãi

  • Mã số việc làm: 078248
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 07/08/2021
  • Địa điểm làm việc 67 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26, quận Bình Thạnh
Ứng tuyển nhanhMô tả vị trí việc
- Tham gia 3 ngày đào tạo tại công ty (có hưởng lương)

- Gọi điện thoại tiếp cận khách hàng theo d anh sách được công ty cung cấp

- Ghi nhận yêu cầu của khách hàng để chuyển đến bước tiếp theo xử l ý.

- Hỗ trợ khách hàng các thủ đăng ký

- Ghi chú thông tin, yêu cầu khách hàng lên hệ thống.
Yêu cầu từ Diamond Star
Vị trí Tuyển Thực tập sinh mở thẻ khách hàng ưu đãi ưu tiên tuyển dụng những ứng viên sau:
- Bằng cấp: Bằng cấp tương đương
- Kinh nghiệm: Trao đổi khi phỏng vấn
Bạn có thể gửi đơn ứng tuyển việc làm Tuyển Thực tập sinh mở thẻ khách hàng ưu đãi trực tiếp đến Diamond Star qua email ở trên.

LƯU Ý
JobsBEAM không phải là công ty môi giới việc làm. Việc nộp đơn ứng tuyển vào tin tuyển dụng và nhận việc là hoàn toàn miễn phí. JobsBEAM hoàn toàn không thu bất kỳ chi phí nào cho việc ứng tuyển việc làm.

Người tìm việc phải thận trọng trong trường hợp nhà tuyển dụng yêu cầu chuyển 1 khoản tiền hoặc thu phí người tìm việc trước khi nộp hồ sơ. JobsBEAM không chịu trách nhiệm về những thiệt hại hay rủi ro thành viên có thể gánh chịu khi chưa tìm hiểu các điều kiện liên quan đến công việc đăng tải. Chi tiết tham khảo thêm tại đây.

Nếu có nghi vấn và phát giác? Vui lòng ấn vào đây để thông báo admin.

Bạn đang xem vị trí Thực tập sinh mở thẻ khách hàng ưu đãi - Mã số công việc: 078248 - Đăng ký vào 08/07/2021 tại
https://www.jobsbeam.com/toan-thoi-gian/133201608150078248/thuc-tap-sinh-mo-the-khach-hang-uu-dai.html

1 LƯỢT
ỨNG TUYỂN
LƯỢT
TIẾP CẬN
54