Tuyển Nhân viên marketing

Công Ty TNHH Trung Tâm Anh Ngữ VUS Miền Bắc

187, Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội

Nhấn để xem email

  • Mã số việc làm: 077244
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 02/08/2021
  • Địa điểm làm việc Hà Nội

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.