Tuyển Nhân viên nhà hàng

Cafe Goethe

56-58, Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội

Nhấn để xem email

  • Mã số việc làm: 077228
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 02/08/2021
  • Địa điểm làm việc Hà Nội

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.