Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng

Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Eroc

SGR.01-06.28 Saigon Royal 34-35 Bến Vân Đồn, Phường 12, Quận 4

Nhấn để xem email

  • Mã số việc làm: 076961
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 01/08/2021
  • Địa điểm làm việc TP. Hồ Chí Minh

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.