Tuyển Kiến trúc sư -kiến trúc công trình

Hồ Chí Minh

Nhấn để xem email

  • Mã số việc làm: 076945
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 31/07/2021
  • Địa điểm làm việc 109 đường số 5, phường An Phú, Quận 2

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.