Tuyển Nhân viên vận hành xử lý nước

  • Mã số việc làm: 076930
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 31/07/2021
  • Địa điểm làm việc 100 Điện Biên Phủ, Phường DDaKao, Quận 1

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.