Tuyển Giám sát môi trường đô thị

  • Mã số việc làm: 076923
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 31/07/2021
  • Địa điểm làm việc Khu đô thị Ecopark, xã Xuân Quan, Văn Giang, Hưng Yên

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.