Tuyển Công nhân quấn dây máy biến áp, tủ bảng điện

  • Mã số việc làm: 076909
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 31/07/2021
  • Địa điểm làm việc Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn Bình, Huyện Thường Tín, Hà Nội

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.