Tuyển Nhân viên rửa xe

  • Mã số việc làm: 076461
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 28/07/2021
  • Địa điểm làm việc KM 15+575, Quốc lộ 32, Thị trấn trạm trôi, Hoài Đức, Hà Nội

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.