Tuyển Nhân viên phụ vụ

  • Mã số việc làm: 076459
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 28/07/2021
  • Địa điểm làm việc 330 Điện Biện Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh.

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.