Tuyển Tạp vụ xưởng -làm củ chi

  • Mã số việc làm: 076444
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 28/07/2021
  • Địa điểm làm việc Số 80, đường Hồ Văn Tấng, Xã Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.