Tuyển 2nhân viên bảo trì/ kỹ thuật tòa nhà

  • Mã số việc làm: 076439
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 28/07/2021
  • Địa điểm làm việc 17-19-21 Lý Tự Trọng, P. Bến Nghé, Q1

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.