Tuyển Nhân viên telesale

  • Mã số việc làm: 076435
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 28/07/2021
  • Địa điểm làm việc - Trụ Sở HCM: 49 Phó Đức Chính, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, HCM - Chi Nhánh HN: CT36A Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.