Tuyển Giám sát bảo trì điện lạnh

  • Mã số việc làm: 076425
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 28/07/2021
  • Địa điểm làm việc Tòa nhà Blue Sky, số 1 Bạch Đằng, Q. Tân Bình, Tp. HCM

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.