Tuyển 2telesales hợp đồng 6tháng

  • Mã số việc làm: 076423
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 28/07/2021
  • Địa điểm làm việc 156 Nguyễn Lương Bằng, Tân Phú, Quận 7, HCM

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.