Tuyển Cán bộ hiện trường làm việc tại ct xây dựng.

  • Mã số việc làm: 075767
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 24/07/2021
  • Địa điểm làm việc xã An Thượng, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.