Tuyển Quận 9|nhân viên xử lí hàng |toàn thời gian

  • Mã số việc làm: 075766
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 24/07/2021
  • Địa điểm làm việc 267 Nguyễn Xiển, Trường Thạnh, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.