Tuyển 2nam lao động phổ thông ưu tiên q12

  • Mã số việc làm: 075757
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 24/07/2021
  • Địa điểm làm việc 2/49 TL 31, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, TPHCM

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.