Tuyển Thợ hàn đồ gá (làm việc tại nhà máy phú thọ)

  • Mã số việc làm: 075748
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 24/07/2021
  • Địa điểm làm việc Cụm công nghiệp Thanh Minh, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.