Tuyển Kỹ sư điện

  • Mã số việc làm: 075724
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 24/07/2021
  • Địa điểm làm việc 2C55 Ấp 2, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.