Tuyển Giám sát bán hàng

Công ty cổ phần Newton Quốc tế

Bình Thuận, Khánh Hoà, Lâm Đồng, Ninh Thuận

Nhấn để xem email

  • Mã số việc làm: 075711
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 24/07/2021
  • Địa điểm làm việc Thị trường Toàn Quốc , ứng viên chọn địa điểm phù hợp để phát triển

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.