Tuyển Thợ làm vỏ xe ôtô -củ chi

  • Mã số việc làm: 073725
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 14/07/2021
  • Địa điểm làm việc 76 Ấp Chợ, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, Tp.HCM

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.